തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ വിവരങ്ങള്‍

Ward No Name of Ward Councillor Party Reservation
1 VADAKKEKKAD T A AYISHA IUML   Woman
2 KATAKAMPAL K JAYASANKAR INC   General
3 ERUMAPPETTY KALYANI S NAIR INC   Woman
4 VALLATHOL NAGAR K P RADHAKRISHNAN CPI(M)   General
5 THIRUVILLWAMALA DEEPA P CPI   Woman
6 CHELAKKARA E VENUGOPALA MENON INC   General
7 VAZHANI MARY THOMAS CPI(M)   Woman
8 AVANUR P R SURESH BABU CPI   SC
9 PEECHI LILLY FRANCIS CPI(M)   Woman
10 PUTHUR E A OMANA INC   Woman
11 AMBALLUR ADV. JAYANTHI SURENDRAN CPI   SC Woman
12 PUTHUKKAD K J DIXON CPI(M)   General
13 ATHIRAPPILLY C G SINI CPI(M)   Woman
14 KORATTY ADV. K R SUMESH CPI(M)   General
15 MALA ADV. NIRMAL C PATHADAN INC   General
16 ALOOR KATHERINE PAUL CPI(M)   Woman
17 PARAPPUKARA T G SANKARANARAYANAN CPI(M)   General
18 ERIYADU NOUSHAD K A CPI(M)   General
19 KAIPAMANGALAM B G VISHNU CPI   General
20 THRIPRAYAR SOBHASUBIN INC   General
21 KATTOOR UDAYAPRAKASAN N K CPI   SC
22 CHERPU P K LOHITHAKSHAN CPI(M)   General
23 AMMADAM SHEELA VIJAYAKUMAR CPI   General
24 ANTHIKKAD SIJI MOHANDAS CPI(M)   Woman
25 THALIKKUALAM MANJULARUNAN CPI(M)   Woman
26 KADAPPUARAM HAZEENA THAJUDHEEN IUML   Woman
27 MULLASSERY JENNY JOSEPH CPI   Woman
28 ADAT AJITHA KRISHNAN INC   SC Woman
29 CHOONDAL PADMINI M NCP   Woman